Nieuws

Privacy

SeniorBeter vindt bescherming van persoonsgegevens belangrijk. Wij voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG. Uw privacy is gewaarborgd.
Voor inzage in deze documenten kunt u met ons contact opnemen.

Contractering 2024

Gecontracteerde zorg: SeniorBeter heeft voor 2024 contracten afgesloten met Menzisgroep, Achmeagroep, VGZ-groep, DSW groep en hun dochterondernemingen.

Niet gecontracteerde zorg:  In het geval SeniorBeter geen contract met uw zorgverzekeraar heeft, wordt afhankelijk van uw polis een percentage vergoed. Het deel dat niet wordt vergoed, dient u zelf te betalen. U ontvangt van SeniorBeter de factuur. Wij adviseren u altijd om bij uw verzekeraar te informeren naar de exacte vergoeding.

Niet verzekerde zorg: Een deel van de psychische problematiek (waaronder identiteitsproblemen, aanpassingsstoornissen, relatieproblemen) wordt niet vergoed door de verzekeraar.

 

SeniorBeter in Nijmegen

SeniorBeter is gevestigd in de psychotherapiepraktijk Hopman Nijmegen. Deze locatie is goed toegankelijk, ook met openbaar vervoer en de faciliteiten zijn op ouderen aangepast.