Verwijzer

Ouderen en psychische klachten

SeniorBeter  is een praktijk waar mensen van 60 jaar en ouder terecht kunnen voor onderzoek en behandeling van psychische klachten zo dicht mogelijk bij hen in de buurt. In Nederland hebben 1 op de 4 ouderen last van psychische problemen. Vaak denkt  men dat deze problemen bij het ouder worden horen of ziet men de klachten onterecht aan voor een lichamelijke aandoening. Ouderen zelf praten niet zo snel over gevoelens. Ze hebben geleerd: “niet te klagen maar te dragen”.

Ook bij ouderen zijn psychische  aandoeningen goed te behandelen. SeniorBeter is een praktijk waar die behandelingen zo dicht mogelijk bij de patiënt in de buurt worden uitgevoerd .

Indicaties voor verwijzingen naar SeniorBeter kunnen zijn: depressieve klachten, angstklachten zoals paniekstoornis en gegeneraliseerde angststoornis en onverklaarde lichamelijke klachten.

Behandeling kan bestaan uit verschillende vormen van psychotherapie zoals cognitieve therapie en interpersoonlijke therapie (lees meer..) of farmacotherapie door de psychiater, danwel een combinatie van beiden.

Consultatie voor adviesvragen door de huisarts of de POH van de huisarts kan (eenmalige) consultatie bij SeniorBeter plaatsvinden.  Na telefonisch overleg wordt een eenmalig consult gepland bij een van onze psychiaters. Voor eenmalige consultatie worden leeftijdsgrenzen minder stringent gehanteerd. Er wordt geen dbc geopend en vergoedingen gaan via consultatiegelden voor de eerste lijn.  Er zijn overeenkomsten met diverse praktijken, oa zorggroep Arnhem en regio Tiel.

Kosten worden voor de patiënt  door de verzekering volledig vergoed tenminste wanneer SeniorBeter een contract heeft met betreffende zorgverzekeraar. Niet alle aandoeningen worden door de verzekeraar vergoed. Op de link www.zorginstituutnederland.nl/verzekerde+zorg/geneeskundige-ggz-zvw vind u hiervan een overzicht.

Aanmeldingen lopen via Zorgdomein

Kijk ook eens naar publicaties met betrekking tot dit onderwerp.